Naar inhoud

Digitaal loket


ARCHIEF →  Archief: Opzoekingen

Via het digitaal loket kan je een afspraak maken met onze dienst. Je kan ook doorgeven naar welke archiefdocumenten of specifieke gegevens je precies op zoek bent, dat helpt de dienst om je bezoek voor te bereiden.


Opzoekingen kunnen gebeuren op dinsdag na afspraak op het nummer 09 369 00 50
Rijksregisternr.*
Naam *
Voornaam *
Straat * Nummer *
Postnummer *
Gemeente *

Reden van de opzoeking


Voor stamboomonderzoek, geef de namen van de familie(s) waarover je gegevens wilt opzoeken:


Om dit document te kunnen versturen, moet je je e-mail adres* invullen
E-mail adres*:  
   

* = Verplicht in te vullen

De gegevens die wij langs deze weg van jou ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Wetteren. Zij dienen uitsluitend om de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Schrijf daarvoor een brief naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9230 Wetteren.