Naar inhoud

Digitaal loket


Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ( GROS ) →  GROS: Inlichtingenformulier

Elke organisatie die in Wetteren een aantoonbare lokale werking heeft en actief is in internationale ontwikkelingssamenwerking in de brede zin van het woord en elke privé-persoon die denkt vanuit zijn interesse of ervaring een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, kan lid worden van de GROS. Je dient wel bereid te zijn je te engageren.Naam *
Voornaam *
Straat * Nummer *
Postnummer *
Gemeente *
Tel.Ik ben geïnteresseerd en wil graag door jullie gecontacteerd worden
Ik wil meewerken aan de 11.11.11-actie
Ik wil uitgenodigd worden voor de informatieve GROS-gesprekken
Ik wil uitgenodigd worden op alle GROS-vergaderingen
Onze vereniging wil een vertegenwoordiger afvaardigen naar de GROS
Ik wil meewerken om van Wetteren een FairTradeGemeente te maken 

Andere


Om dit document te kunnen versturen, moet je je e-mail adres* invullen
E-mail adres*:  
   

* = Verplicht in te vullen

De gegevens die wij langs deze weg van jou ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Wetteren. Zij dienen uitsluitend om de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Schrijf daarvoor een brief naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9230 Wetteren.