Naar inhoud

Digitaal loket


DIENST COMMUNICATIE →  Meldingskaart

Via het meldingsformulier kan je je opmerking doorgeven over mobiliteit en de openbare weg, groenonderhoud, milieuhinder, enz. of een melding over de gemeentelijke diensten en hun werking.

Je ontvangt binnen een termijn van 7 dagen na het indienen van je melding een bevestiging.

Is je melding erg dringend, neem dan meteen contact op met het gemeentelijk onthaal (tel. 09 369 00 50).


Mevrouw Mijnheer

Naam *
Voornaam *
Straat * Nummer * Bus
Postcode * Gemeente *
Telefoon


Ik wens aan de gemeente Wetteren het volgende te melden :

Bermen Parkeerproblemen
Bloembakken Plantsoenen
Bodemvervuiling Riolering
Bushokje Sluikstort
Fietspad Speelpleinen
Geluidshinder Trottoirs
Geurhinder Vandalisme
Gevaarlijke stoffen Verkeersbord
Grachten ruimen Verkeershinder
Milieuproblemen Watervervuiling
Openbare verlichting, Paalnummer = Wegmarkering
Geef melding van defecte straatlamp
rechtstreeks door aan EANDIS
Wegverharding
Zwerfkatten/ratten

Meer details omtrent je melding (vergeet de locatie niet te vermelden)


Andere meldingOm dit document te kunnen versturen, moet je je e-mail adres* invullen
E-mail adres*:  
   

* = Verplicht in te vullen

De gegevens die wij langs deze weg van jou ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Wetteren. Zij dienen uitsluitend om de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Schrijf daarvoor een brief naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9230 Wetteren.