Naar inhoud

Digitaal loket


DIENST LEEFMILIEU →  Bestelling huisvuilzakken voor verkoop in winkels

Vul het onderstaande formulier in om een bestelling te plaatsen.


Enkel voor handelaars die toestemming kregen van het college van burgemeester en schepenen voor de verkoop van gemeentelijke huisvuilzakken en GFT-stickers.

 

Naam winkel*

 

Besteld door:
  Naam *
  Voornaam *
  Telefoonnummer *
Leveringsadres:
  Straat *
  Nr. *
  Gemeente *

 

BESTELLING
Aantal  
Doos/dozen grote gele huisvuilzakken (20 rollen/doos, 10 zakken/rol, € 350/doos)
Doos/dozen kleine gele huisvuilzakken (20 rollen/doos, 20 zakken/rol, € 360/doos)
Rol(len) rode compensatiestickers voor 'oude' grote gele huisvuilzakken (500 stickers/rol, € 250/rol)
Rol(len) paarse compensatiestickers voor 'oude' kleine gele huisvuilzakken (500 stickers/rol, € 140/rol)
Doos/dozen PMD-zakken (20 rollen/doos, 20 zakken/rol, € 48/doos)
Rol(len) groene GFT-stickers (120 l) (500 stickers/rol, € 375/rol)
Rol(len) blauwe GFT-stickers (40 l) (1.500 stickers/rol, € 375/rol)

 

Opmerking/referentie

 

Levering: elke 1e en 3de dinsdag van de maand. Indien deze dinsdagen vallen op een feestdag of tijdens de week van de septemberkermis, dan wordt de bedeling verschoven naar de volgende dinsdag.
 
Opgelet !
Enkel bestellingen die uiterlijk zondag voor de leveringsdag via deze pagina worden doorgegeven zullen stipt de dinsdag er op worden geleverd.

Om dit document te kunnen versturen, moet je je e-mail adres* invullen
E-mail adres*:  
   

* = Verplicht in te vullen

De gegevens die wij langs deze weg van jou ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Wetteren. Zij dienen uitsluitend om de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Schrijf daarvoor een brief naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9230 Wetteren.