Naar inhoud

Beleid

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt en duidelijk maakt wat het bestuur de volgende 6 jaar (2014-2019) wil doen en hoe ze dat zal realiseren. Het beleidsplan vermeldt wat de gemeente wil bereiken (de doelstellingen), wat het gemeentebestuur daarvoor zal doen (de actieplannen en acties) en wat die acties zullen kosten.

Zowel het gemeentebestuur, het OCMW als het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) hebben een meerjarenplan opgemaakt. Het meerjarenplan van het gemeentebestuur omvat 4 grote beleidsdomeinen, nl. organisatie, vrije tijd, stadsontwikkeling en welzijn. Het plan van het OCMW focust op het sociale beleid en in het AGB-plan ontdek je wat er op vlak van cultuur (cc Nova) en sport zal gebeuren.