Naar inhoud

Bekendmakingen / Openbare onderzoeken

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 en 2 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen. De beslissing over de aanvraag wordt ook bekendgemaakt. Burgers die niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen een beroep hiertegen indienen.

Ook voor andere plannen en projecten wordt een openbaar onderzoek gehouden (bv. een bodemsaneringsproject, een uitvoeringsplan inzake een afvalthema, een bosbeheerplan...).

De volgende dossiers liggen momenteel ter inzage bij het team vergunningen: