Naar inhoud

ARCHIEF

Gemeentearchief Wetteren

De zorg voor het gemeentearchief berust bij het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentearchief bestaat uit een historisch en een hedendaags archief (vanaf 1796). De archieven van de fusiegemeenten Massemen en Westrem berusten eveneens in het gemeentearchief. Een deel van het archief werd vroeger overgedragen aan het Rijksarchief. De meeste opzoekingen in het gemeentearchief gebeuren in het kader van het opstellen van een stamboom.