Naar inhoud

Nuttige linksBibliotheken

Bibliotheek Wetteren
Bibnet (Vlaamse bibliotheken op het internet)
Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (OVINOB)
Openbare bibliotheek Gent
Universiteitsbibliotheek Gent
Universiteitsbibliotheek KUL
Universiteitsbibliotheek VUB
Vlaams Centrum voor openbare bibliotheken
Vlaamse bibliotheekcentrale

Bouwen en verbouwen

Het Vlaams Woningfonds
Isolatie en ventilatie van gebouwen
Premiezoeker (Vlaamse Overheid)
Tegemoetkomingen huisvesting (Vlaams Gewest)

Communicatie

De Post
Gouden Gids
Kortom - Vereniging voor overheidscommunicatie
Ombudsman
Witte Gids

Economie

Bedrijvencentra in Vlaanderen
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (Erov)
Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
KMOnet (voor KMO's van Unizo)
Ondernemen in Vlaanderen (bedrijvenloket)
RESOC-SERR regionaal economisch en sociaal overlegcomité
Unizo
Verbond van Belgische ondernemingen
Vizo (ter vervanging van KMO loket)
Vlaams Agentschap Ondernemen - aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen

Europa

Europees parlement
Europese commissie
Europese ombudsman
Europese Unie
Informatie over de euro

Federale Overheid

Federaal Ombudsman
Federaal Parlement (kamer en senaat)
Federale overheid
Bijstand bij terugkeer

Financiën

Financiële gegevens over de 308 Vlaamse gemeenten


Gerechtelijke diensten

Balie Gent
Europees hof voor de rechten van de mens
Grondwettelijk hof
Hof van Cassatie
Hof van Justitie
Kamer van Koophandel
Raad van State
Vredegerecht


Gewesten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest

Gezondheid

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Lokaal Gezondheidsoverleg
Oase - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Rode kruis Wetteren
Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
Zit Stil: Vlaamse Vereniging voor ouders van kinderen met aandachtsstoornissen

Holebi's

Cavaria - discriminatie melden
Casa Rosa Oost-Vlaams holebi-huis
Gelijke kansen in Vlaanderen
Holebifederatie
Holebifoon
Informatie over HIV en SOA
Wel Jong Niet Hetero

Informatica

Microsoft
Zoekmachine Altavista
Zoekmachine Google
Zoekmachine Yahoo

Intercommunales en overlegstructuren

CEVI (Centrum voor informatica)
De Lijn
Euregio Scheldemond - Permanente Kamer van Advies
Gentse havengemeenschap
Intercommunale Vereniging IMEWO (distributienetbeheerder)
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG)
Polders en Wateringen
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland
Toerisme Oost-Vlaanderen
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)
VERKO-DDS
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
WIVO vzw

Internationaal beleid

Ecuador-centrum

Jeugd

Alles over Seks
Habbekrats
Ik zoek kinderopvang
Jeugdontmoetingscentrum Exixion
Jeugdwerk in Vlaanderen
Kinderen- en jongerentelefoon - AWEL
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vereniging voor Vlaamse jeugddiensten
Jongerenonthaal CAW (JAC)
Kindvriendelijk Wetteren

Kansengroepen
Startdiversiteit

Kunst en cultuur

Cultureel Jongeren Paspoort
Cultuur in Vlaanderen en Brussel (webwijzer)
Cultuurcentrum Belgica (Dendermonde)
Cultuurcentrum cc nova (Wetteren)
Cultuur in Wetteren
Design museum (Gent)
Erfgoed
Festival van Vlaanderen
Kopergieterij (Gent)
Kunstencentrum Vooruit
MIAT (Gent)
Open Monumentendag
Publiekstheater NTG (Gent)
SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst - Gent)
Toneelgezelschap Het Gezicht
Victoria (Gent)

Landbouw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw
Loket voor Landbouw en Platteland Oost-Vlaanderen

Milieu en natuur

Aquafin
Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
Energie besparen
Informatie over het leefmilieu in Vlaanderen
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad)
MilieuAdviesWinkel
Milieukalender
Natuurpunt (Natuurreservaten)
OVAM (Vlaamse afvalstoffenmaatschappij)
Vlaams agrarisch centrum
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Vlaams informatiecentrum over land- en tuinbouw
Vlaams milieubeleidsplan
Vlaamse compostmaatschappij
Vlaamse landmaatschappij (VLM)
Vlaamse milieumaatschappij (VMM)
Waterloket
Watertoets
Wegwijzer Leefmilieu en Natuur (site van de Vlaamse overheid)

Ministeries

Ministerie van Ambtenarenzaken
Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie
Ministerie van Landsverdediging
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
Waals ministerie
Website eerste minister

Monumenten en landschappen

Monumenten en landschappen

Nutsmaatschappijen

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (Bipt)
Eandis (Exploitatiebedrijf voor distributienetbeheerders)
IMEWO (distributienetbeheerder)
Integraal waterbedrijf (TMVW)
Mixtics (Kabel TV)
Nutsmaatschappijen: werken (gepland / in uitvoering)
Straatlampen (defecten melden)
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

OCMW

Dienstencheques OCMW

Onderwijs en onderwijsinstellingen

BIS - Begeleid Individueel Studeren (BIS Online)
BIS - Begeleid Individueel Studeren (schriftelijke cursussen)
Universiteit Gent

Personen met een handicap

Blindenzorg Licht en Liefde
Gehoor (site voor gehoorgestoorden)
Handicap informatie en tips
Invaliditeit
Omega (dagcentrum)
Startdiversiteit
Toegankelijk Vlaanderen (toegankelijkheid voor minder validen)
Vlaamse federatie van gehandicapten
Vlaamse vereniging voor blinden en slechtzienden


Politie

Belgian missing persons
Child focus
Federale Politie
Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC)
Politiezone Laarne/Wichelen/Wetteren

Provincie Oost-Vlaanderen

Afdeling Jeugd van de Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciale uitleendienst
Provincie Oost-Vlaanderen
Vereniging van Vlaamse provincies

Ruimtelijke ordening

Alle straten van Vlaanderen
Bedrijventerreinen in Vlaanderen
Bouwen en wonen
Bouwen in Vlaanderen - info voor gemeenten
Bouwkroniek
Dienst Ruimtelijke Ordening (Vlaams Gewest)
GIS Vlaanderen (Geografische Informatie Systemen)
Ondernemen Vlaanderen
Orde van architecten
Patrimoniumdiensten (Koop-verkoop (on-)roerend goed van overheden)
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg (Arohm)
Vlaams ecologisch netwerk
Vlaamse confederatie Bouw
Vlaamse Landmaatschappij (Gewestplan en GIS)
Vogelatlas
Website van de notarissen

Senioren

Website voor senioren

Sociaal beleid

CAW Centrum algemeen welzijnswerk
CAW Regio Dendermonde
Meldpunt Discriminatie
Rechtenverkenner
Sociale Kaart van Oost-Vlaanderen
Stedelijke Integratiedienst - Gent
Tele-onthaal


Sport

Bond voor lichamelijke opvoeding
Gezond Sporten website - Vlaamse Overheid
Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid
Stichting Vlaamse schoolsport
Vlaams bureau voor sportbegeleiding
Vlaams Institiuut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
Vlaamse Atletiekliga

Statistieken

Cijfer-en statistiekmateriaal van de Administratie Planning en Statistiek
Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS)

Steden en gemeenten

Pinakes: databank lokale besturen
Gemeente Berlare
Gemeente Destelbergen
Gemeente Laarne
Gemeente Lede
Gemeente Oosterzele
Gemeente Wichelen
Stad Antwerpen
Stad Brugge
Stad Brussel
Stad Dendermonde
Stad Eeklo
Stad Gent
Stad Hasselt
Stad Leuven
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Taalgebruik

Taaltelefoon
Taalunieversum
Van Dale on line
VRTtaal

Toerisme

1001 fietsroutes
Fietsroute.org
Scheldelandse Gidsen
Toegankelijk reizen
Toerisme Oost-Vlaanderen
Toerisme Scheldeland
Toerisme Vlaanderen
Vakantieparticipatie
Vlaanderen Lekker Land
Vlaanderen Vakantieland
Wandelzoekpagina

Verkeer, openbaar vervoer en mobiliteit

AWZ: Administratie Waterwegen en Zeewezen
Belgisch instituut voor verkeersveiligheid (BIVV)
Bond van trein-, tram- en busgebruikers (BTTB)
Bus zonder grenzen
De Belgische wegcode
De Lijn
Dienstverlening bus en tram
Dienstverlening trein
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Fietsersbond
Komimo (Komité Milieu en Mobiliteit)
Meldpunt knelpunten fietspaden
Mobiel Vlaanderen
NMBS (Belgische spoorwegen)
Taxistop
Trage Wegen VZW
Vlaams Verkeerscentrum (verkeerssituatie)
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Wegeninfo federale politie
Wegenwerken

Vlaamse overheid

Vlaams Ministerie voor Binnenlandse Aangelegenheden
Vlaams parlement
Vlaamse Infolijn
Vlaamse overheid
Vlaamse regering
Vlaamse statistieken

Wacht- en hulpdiensten

Apothekers (België)
Huisartsen Wetteren
Thuisverpleging

Wateroverlast

Raadgevingen bij overstroming
Rampenfonds (vergoeding)

Wegenkaarten en routeplanner

Maporama
Mappy
Nationaal geografisch instituut
Routeplanner van Michelin

Werkgelegenheid

Neuvoo: overzicht vacatures
RVA
VDAB
Vlaamse Organisatie voor personen met een handicap
Werkwinkel

Wetgeving

Belgisch Staatsblad
Gemeentedecreet
Grondwet
Provinciewet

Wetteren

Bedrijvengids
Buurtcomité Koophandelstraat / Nijverheidsstraat Overbeke
Nieuws uit Wetteren
Overbeke
Wetteren Webnieuws

Wonen

DDS
Het Vlaams Woningfonds
Vlaamse huisvestingsmaatschappij
Wonen in Vlaanderen